Statut i inne dokumenty

1. Statut SITPNiG: pobierz pdf

2. Kodeks etyki: pobierz pdf

3. Zasady kwalifikacji na wycieczki naukowo-techniczne (nowe 2013): pobierz pdf

4. Wiosek o nadanie odznaki honorowej: pobierz pdf

5. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem szkoleniowym: pobierz pdf