Linki

1. www.sitpnig.pl strona SITPNiG - Zarząd Główny

 

2. www.bobrka.pl Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce