Koła SITPNiG Tarnów

Koło SITPNiG w Jarosławiu
Koło SITPNiG w Jarosławiu powstało 20 lutego 1996 roku. Początkowo liczyło 36 członków rekrutujących się z jednego zakładu tj. Zakładu...
czytaj dalej
Koło SITPNiG w Kielcach
Koło Zakładowe SITPNiG w Kielcach zainaugurowało swoją działalność 20 kwietnia 2009. Pierwsze spotkanie było okazją do powołania władz Koła,...
czytaj dalej
Koło SITPNiG w Lublinie
Koło Zakładowe SITPNiG przy ZG w Lublinie zostało powołane na I Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym (założycielskim) w dniu 19.03.01r. w Lublinie,...
czytaj dalej
Koło SITPNiG w Rzeszowie
Początki Koła SITPNiG w Rzeszowie sięgają drugiej połowy lat 90-tych. 21 listopada 1996r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału SITPNiG w KOZG...
czytaj dalej
Koło SITPNiG w Sandomierzu
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym koła SITPNIG w Tarnowie dnia 25.02.2004 r. zgłoszono i przyjęto wolny wniosek o utworzeniu nowego koła w...
czytaj dalej
Koło SITPNiG w Tarnowie
W dniu 29 lutego 2012 r. zgodnie z przyjętym przez Tarnowski Oddział SITPNiG harmonogramem, odbyło się Walne Zebranie Członków Międzyzakładowego...
czytaj dalej