Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Tarnowskiego SITPNiG

2016-05-17

W dniu 17 maja 2016 r. w sali konferencyjnej PSG w Tarnowie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Tarnowskiego SITPNiG

W referacie sprawozdawczym ustępującego Zarządu Oddziału, ocenie Komisji Rewizyjnej oraz dyskusji uczestników podsumowano dokonania Oddziału w kadencji 2012 – 2016. Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującym władzom. Wybrano 11 osobowy Zarząd, 3 osobową Komisję Rewizyjną, 3 osobowy Sąd Koleżeński Oddziału oraz 7 delegatów na XXXIX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów SITPNiG. Ponadto wybrano 4 delegatów do Rad Terenowych FSNT NOT w województwach: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim.


Prezesem Oddziału na nową kadencję został wybrany kol. Ryszard Ryba.


Zarząd Oddziału SITPNiG w Tarnowie wybrano w następującym składzie:

1. Ryszard Ryba - prezes Oddziału SITPNiG

2. Bogdan Baniak – wiceprezes,

3. Grażyna Jarecka – wiceprezes,

4. Alicja Białas – sekretarz,

5. Janina Dziędziel-Gostek – skarbnik,

6. Zbigniew Łabuz - członek oraz przewodniczący kół wchodzący w skład Zarządu Oddziału z mocy Statutu SITPNiG:

8. Adam Jarek

9. Zenon Pociecha

10. Marcin Sykulski

11. Andrzej Fudala

12. Tomasz Życzyński


Prezydium Zarząd Oddziału SITPNiG w Tarnowie: prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik.Komisja Rewizyjna Oddziału wybrana została w składzie:

1. Wanda Ryś,

2. Alicja Kaczmarczyk,

3. Małgorzata Szatko

Sąd Koleżeński Oddziału wybrano w składzie:

1. Lucjan Łużecki

2. Andrzej Jewulski

3. Marta Bukowska-Cmunt


Delegatami na XXXIX Walny Zjazd Delegatów SITPNiG zostali:

1. Ryszard Ryba,

2. Tomasz Życzyński,

3. Andrzej Fudala,

4. Bogdan Baniak,

5. Jerzy Kosiński,

6. Grażyna Jarecka,

7. Alicja Kaczmarczyk


Delegatami do Rad Terenowych FSNT NOT zostali wybrani:

1. Ryszard Ryba – województwo małopolskie,

2. Andrzej Jewulski – województwo lubelskie,

3. Jerzy Kosiński – województwo podkarpackie,

4. Andrzej Fudala – województwo świętokrzyskie.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła szereg propozycji kierunków i sposobów działania Stowarzyszenia w Oddziale SITPNiG w Tarnowie.